Thánh Lễ Xuân Ất Mùi 2015

 

Thứ 4 (18.02.2015)

  • Lễ tro (Giữ Chay – Kiêng Thịt dời thứ Sáu 27.02.2015)

+ Sáng:  05h30

+ Chiều: 17h00

  • Tối: 21h00 - Thánh Lễ Giao Thừa

Thứ 5 (19.02.2015) – Mùng Một Tết - cầu Bình An

  • Sáng:  05h30

Thứ 6 (20.02.2015) – Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

  • Sáng:  05h30

Thứ Bảy (21.02.2015) – Mùng Ba Tết
                                    Thánh Hóa Công Ăn – Việc Làm

  • Sáng:  05h30
  • Chiều: 18h00

Chúa Nhật (22.02.2015) – Mùng Bốn Tết

Lễ như thường lệ (sau Thánh Lễ II có hội chợ Xuân)

Tin tức khác