Chúa Nhật (07.02.2016)

  • Tối: 21h00 - Thánh Lễ Giao Thừa

Thứ 2 (08.02.2016) – Mùng Một Tết - cầu Bình An

  • Sáng: 05h30

Thứ 3 (09.02.2016) – Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

  • Sáng: 05h30

Thứ 4 (10.02.2016) – Mùng Ba Tết - Thánh Hóa Công Ăn – Việc Làm

Lễ tro (Giữ Chay – Kiêng Thịt dời thứ Sáu 19.02.2016)

  • Sáng:  05h30
  • Chiều: 18h00

Thứ 5 (12.02.2016) – Mùng Bốn Tết

Lễ như thường lệ

Tin tức khác