Thánh Lễ Xuân Giáp Ngọ 2014

 

Thứ 5 (30.01.2014)  - Thánh Lễ Giao Thừa

Lúc 21h00

 

Thứ 6 (31.01.2014) – Mùng Một Tết - cầu Bình An

Sáng: 05h30

 

Thứ 7 (01.02.2014) – Mùng Hai Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên

Sáng:   05h30

Chiều: 18h00

 

Chúa Nhật (02.02.2014) – Mùng Ba Tết – Thánh Hóa Công Ăn – Việc Làm

Sáng:   05h30

             07h30 (lễ dành cho Thiếu Nhi)

Chiều:  18h00

Tin tức khác