Thứ Năm (15.02.2018)

  • Tối: 21h00 - Thánh Lễ Giao Thừa

Thứ Sáu (16.02.2018) – Mùng Một Tết - cầu Bình An

  • Sáng: 05h30
  • Chiều: Không có Thánh Lễ

Thứ Bảy (17.02.2018) – Mùng Hai Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên

  • Sáng: 05h30
  • Chiều: 18h00

Chúa Nhật (18.02.2018) – Mùng Ba Tết - Thánh Hóa Công Ăn – Việc Làm

  • Thánh Lễ như thường lệ.
  • Riêng Thánh Lễ II - sẽ do Đức Cha Phụ Tá Louis chủ tế.

Tin tức khác