Thời gian bắt đầu: CN, 15/05/2011 - 10:00

Thời gian kết thúc:CN, 15/05/2011 - 15:30

Địa điểm: Nhà Thờ Tân Quy

Chủ đề: Chúa Chiên Lành

Thông tin chi tiết: 

Chương Trình mừng bổn mạng GLV nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành:

(Ban Giáo Lý có mời các cựu GLV đã từng phục vụ Giáo Lý để tham gia tĩnh tâm, chia sẻ kinh nghiệm, dự tiệc và vui chơi)

         Ban GL Tĩnh tâm: Vào ngày 14/05/2011 (nhằm ngày Thứ Bảy) lúc 19h00 trong Nhà Thờ

        Ngày 15/05/201. sau giờ dạy Giáo Lý, GLV sẽ mừng bổn mạng, cụ thể:

           10h00 - 11h30: Thi đua nấu ăn trưa.

           11h30 - 13h00: Ăn buffet

           13h00 - 13h30: Sinh hoạt vòng tròn.

           13h30 - 14h15: Diễn hoạt cảnh Thánh Kinh

           14h15 - 14h30: Nghỉ giải lao + sinh hoạt theo khối.

           14h30 - 15h30: Chơi trò chơi vận động.

           15h30: Cám ơn Cha + kết thúc chia tay ra về.

Tin tức khác