Thời gian bắt đầu: T2, 06/06/2011 - 16:00

Thời gian kết thúc:CN, 10/07/2011 - 07:30

Địa điểm: Nhà Thờ Tân Quy

Chủ đề: Ôn Tập để Lãnh Bí Tích

Thông tin chi tiết: 

     Nhằm mục đích tạo điều kiện cho các em ôn tập và củng cố lại kiến thức để lãnh Bí Tícch trong tháng 7, Ban Giáo Lý lên kế hoạch chương trình ôn tập cho các em như sau:

Rước Lễ II: Thứ 2 - 4 - 6 lúc 16h00 - 17h00
Bao Đồng II: Thứ 3 - 5 - 7 lúc 16h00 - 17h00

     Chương trình bắt đầu áp dụng từ ngày 06/06/2011

     Sau lễ chiều Chúa Nhật 26/06/2011 vào lúc 19h30, quý phụ huynh sẽ họp với Cha tại Nhà Thờ để thông qua chương trình thánh lễ lãnh Bí Tích vào ngày (10/07/2011)

     Các em phải tham dự Thánh Lễ hằng ngày để chuẩn bị tâm hồn lãnh Bí Tích. Mong quý phụ huynh nhắc nhở các em, cố gắng tham dự đầy đủ chương trình ôn tập như thông báo trên.

Tin tức khác