Nhằm giúp các bạn trẻ (Anh/Chị) chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, nay Giáo xứ Tân Quy tiếp tục mở Lớp Giáo Lý Hôn Nhân và Dự tòng khóa 01 năm 2015:

- Ngày khai giảng - đăng ký: 08.03.2015
- Thời gian học: dự kiến 03 – 04 tháng
- Địa điểm: Phòng Giáo lý
- Ngày học:

Hôn Nhân: Tối Chúa Nhật lúc 19:30 - 20:30

                    Dự Tòng: Tối Thứ Tư - Thứ Sáu lúc 19:30 - 20:30

Xin ghi danh trực tiếp với Cha Sở trước hoặc sau giờ lễ.

Tin tức khác