Thời gian bắt đầu: CN, 04/09/2011 - 09:00

Thời gian kết thúc: CN, 04/09/2011 - 10:00

Địa điểm: Nhà Thờ Tân Quy

Chủ đề: Khai Giảng Năm Học 2011-2012

Trình bày: Cecilia Nguyễn Thị Hồng Yến

Thông tin chi tiết: 

     Nhằm tạo điều kiện cho các em được học hỏi giáo lý. Nên Quý Cha cùng Ban Giáo Lý đã lên chương trình năm học giáo lý  2011 - 2012 cho các em.

Chương trình được khai giảng vào ngày 04/09/2011

Gồm có các khối như sau :

         Khối Khai Tâm    

         Khối Rước Lễ

         Khối Thêm Sức

         Khối Bao Đồng

Thời gian đăng ký (cho các Anh Chị Giáo Lý Viên) từ ngày 28/08/2011 đến ngày 04/09/2011.

(Những em trong độ tuổi học giáo lý (từ 06 - 15 tuổi) đều phải đăng ký đi học giáo lý)

Tin tức khác