Ngày 13 tháng 3 năm 2015, tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố mở một “Năm Thánh đặc biệt” gọi là “Năm Thánh Lòng Thương xót”. Năm Thánh được bắt đầu bằng việc mở Cửa Thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô vào Đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, ngày 08 tháng 12 năm 2015.

Nghi thức mở cửa Năm Thánh và Thánh lễ khai mạc tại các Giáo hội địa phương, tức là các Giáo phận được cử hành vào ngày 13 tháng 12 năm 2015, Chúa nhật thứ III Mùa Vọng.

Giáo Hạt Hóc Môn khai mạc năm thánh vào ngày Thứ 5 (17.12.2015) lúc 09h00, tại Nhà Thờ Chợ Cầu (30/7 Nguyễn Văn Quá, Đông Hưng Thuận, Q. 12)

Và ở Giáo xứ chúng ta sẽ khai mạc năm thánh vào ngày Thứ Bảy (19.12.2015), mọi người cố gắng tham dự để hưởng ơn đại xá.

Điều kiện hưởng ơn đại xá là phải xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha.

Tin tức khác