Thời gian bắt đầu: CN, 29/05/2011 - 09:30
Thời gian kết thúc: T2, 30/05/2011 - 09:00
Địa điểm: Trong khuôn viên Giáo xứ Tân Quy
Chủ đề: Gieo Mầm Tin Yêu
Thông tin chi tiết: 

     Với mục đích tạo điều kiện cho các em Thiếu Nhi thuộc hai khối Thêm Sức và Bao Đồng được vui chơi, sinh hoạt tập thể, giao lưu giải trí trong dịp hè. Để giúp cho các em có tinh thần đoàn kết, sự năng động, sáng tạo và rèn luyện ý thức học hỏi Lời Chúa.

    Chương trình với các nội dung chính như sau:

10h00: Cha khai mạc.
10h15 - 11h30: Thi dựng liều trại và nấu ăn.
11h30 - 12h15: Chấm điểm thi đua và dùng cơm trưa.
12h15 - 13h00: Nghỉ giải lao
13h00 - 14h30: Trò chơi lớn "giải mật thư"
14h30 - 16h30: Thi đua vận động trường.
16h30 - 17h00: Nhận đề tài văn nghệ + dọn vệ sinh khu vực trại.
17h00 - 18h30: Vệ sinh cá nhân
18h30 - 19h30: Dùng cơm + vệ sinh trại.
19h30 - 20h00: Văn nghệ
20h00 - 20h30: Nghi thức mang lửa về tim.
20h30 - 21h30: Diễn kịch kinh thánh,....
21h30 - 22h00: ăn nhẹ.
22h00 - 22h30: Chầu thánh thể
22h30 - 04h10: Nghỉ ngơi và tham dự Thánh Lễ sáng.
06h30 - 09h00: Sinh hoạt + bế mạc.

Tin tức khác