Lễ Các Thánh Nam Nữ

1. Chúa Nhật (01.11.2015): Lễ Trọng Các Thánh Nam Nữ - Lễ cầu cho giáo dân (lễ họ)

2. Thứ 2 (02.11.2015): Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (lễ các đẳng)

     - Sáng 05h30: có thánh lễ tại Đất Thánh của Giáo xứ
     - Chiều có 2 thánh lễ: lúc 18h00 và 19h00

3. Lãnh nhận ơn Đại Xá:

Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm, ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời ai viếng Nhà thờ, nhà nguyện, đọc 1 kinh Lạy Cha và 1 kinh Tin Kính thì được hưởng 1 ơn Đại Xá với những điều kiện như thường lệ là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng Nhà thờ, nhà nguyện lãnh ơn Đại Xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.

Từ ngày 01- 08.11 này, các tín hữu thành kính đi viếng đất thánh, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện như thường lệ là xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. (trong 8 ngày mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi)

Tin tức khác