Chương Trình Đại lễ Giáng Sinh Năm 2013

Hoà chung với toàn thể giáo hội Việt Nam và đại gia đình giáo phận Hồ Chí Minh, giáo xứ Tân Quy chúng ta đã và đang bước vào năm phụng vụ mới 2014 với chủ đề "Phúc âm hoá đời sống gia đình" và hân hoan chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh lần thứ 2013.

Nay Giáo xứ xin thông báo đến quý ông bà, cùng toàn thể cộng đoàn về chương trình tổ chức mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh năm 2013 như sau:

Thánh Lễ Giáng Sinh:

1. Đêm 24.12.2013 (Thứ Ba)

Vào lúc 19h:3020h00:  Canh Thức Giáng Sinh (Diễn Nguyện Thánh Ca)

                          20h00:  Lễ Vọng Giáng Sinh

2. Ngày 25.12.2013 (Thứ Tư): Lễ như thường lệ

Sáng: 05h00

Chiều: 18h00

Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho cộng đoàn giáo xứ, giáo khu và mỗi gia đình chúng ta được muôn ơn lành hồn xác, mùa Giáng sinh và năm mới 2014 được muôn hồng phúc và bình an.

Tin tức khác