PHIÊN CHẦU LƯỢT MỪNG BỔN MẠNG GIÁO XỨ

LỄ KITÔ VUA NGÀY 24.11.2013

 

Thời gian:

08h30 – 09h00:   Thiếu nhi

09h00 – 10h00:   Giáo khu 1

10h00 – 11h00:   Giáo khu 2

11h00 – 12h00:   Giáo khu 3

12h00 – 13h00:   Hội Legio Mariae

13h00 – 14h00:   Hội Phạt Tạ Thánh Tâm

14h00 – 15h00:   Hội Bà Mẹ Công Giáo và

                            Hội Dòng Ba Cát Minh

                            (Hội Bà Mẹ Công Giáo phụ trách)

15h00 – 16h00:   Các ca đoàn (Ca Đoàn Anna phụ trách)

16h00 – 17h00:   Chầu Chung (Hội Đồng Gx phụ trách)

Tin tức khác