Thời gian bắt đầu:  Chúa Nhật, 30/06/2013 (16:30 - 17:30)

Thời gian kết thúc: Thứ Tư, 03/07/2013 (17:30)

Địa điểm: Giáo xứ Tân Quy

Thông tin chi tiết:

1. Cấm phòng:
   - Chúa Nhật, Thứ hai, Thứ ba (ngày 30.6; 01 - 02.07)
   - Thời gian: 16:30 đến 17:30
   - Giảng phòng: Cha Phó
   - Sau Thánh lễ tập nghi thức
   - Sáng Chúa nhật: 30.06 lúc 09:00 tập nghi thức với người đỡ đầu

2. Thánh Lễ lãnh Bí tích ( Rước lễ và Thêm sức )
   - Thứ Tư 03.07.2013 lúc 17:30 do Đức Hồng Y ban Bí tích.

3. Đồng phục lãnh Bi Tích:
   - Rước lễ: Nữ : Áo đầm trắng
                 Nam: Quần tây,  áo sơ mi trắng
   - Thêm sức: Quần tây,  áo sơ mi trắng.

Tin tức khác