Thời gian bắt đầu: CN, 29/05/2011 - 08:45

Thời gian kết thúc: CN, 29/05/2011 - 09:45

Địa điểm: Trong Nhà Thờ Tân Quy

Chủ đề: Tổng Kết Năm Học 2010 - 2011

Thông tin chi tiết: 

     Để chuẩn bị cho buổi tổng kết năm học 2010 – 2011 diễn ra thành công tốt đẹp.

     Ban Giáo Lý đã tổ chức thi HKII cho tất cả các khối vào ngày 15/05/2011

           Nhìn chung, các lớp đã thực hiện thi HKII rất nghiêm túc.

Tin tức khác