• Bổn Mạng Ca Đoàn Têrêsa

    Bổn Mạng Ca Đoàn Têrêsa

    Ngày 01.10.2011, lúc 05 giờ sáng, Ca Đoàn Thiếu Nhi Gx Tân Quy, mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Thánh lễ do Cha Sở chủ tế.

    Thứ bảy - 10/12/11 , 8:42 AMXem thêm »