(Lc 8,16)

"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng."
bg-banner

Phần 3 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 14:00 PM - Xuân Hiếu

Video khác