(Lc 14,11)

"Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."
bg-banner

Phần 9 - Cuộc Đời

Thứ hai 24/06/13 13:57 PM - Xuân Hiếu

Video khác