(Lc 6,31)

"Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy."
bg-banner

Tập 1 - Thiên Thần Truyền Tin Cho Đức Bà Maria

Thứ hai 24/06/13 13:22 PM - Xuân Hiếu

Video khác