(Mt 5,3)

"Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ"
bg-banner

Tập 10 - Bài Giảng Trên Núi

Thứ hai 24/06/13 13:17 PM - Xuân Hiếu

Video khác