(Gc 4,6)

"Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."
bg-banner

Tập 12 - Vị Mục Tử Nhân Lành

Thứ hai 24/06/13 13:17 PM - Xuân Hiếu

Video khác