(1Cor 14,1)

"Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri."
bg-banner

Tập 2 - Một Vị Vua Đã Sinh Ra

Thứ hai 24/06/13 13:22 PM - Xuân Hiếu

Video khác