(Mt 15,11)

"Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế."
bg-banner

Tập 7 - Thánh Gioan Tẩy Giả

Thứ hai 24/06/13 13:19 PM - Xuân Hiếu

Video khác