(Mt 5,4)

"Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp"
bg-banner

Tập 8 - Tiệc Cưới Cana

Thứ hai 24/06/13 13:18 PM - Xuân Hiếu

Video khác