(Ga12,46)

"Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối."
bg-banner

Tập 9 - Người Đàn Bà Bên Bờ Giếng

Thứ hai 24/06/13 13:18 PM - Xuân Hiếu

Video khác