(Mt 7,16)

"Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai."
bg-banner

Satan Không Bao Giờ Ngủ