(Mc10,11-12)

"Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình."
bg-banner

Chúa Xuân

Chủ nhật 28/02/16 19:06 PM - Xuân Hiếu

Văn nghệ mừng xuân "Chúa Xuân" ngày 14.02.2016

Video khác