(Ep 5,18)

"Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí."
bg-banner

Con Tàu Đức Tin

Thứ tư 04/09/13 14:13 PM - Xuân Hiếu

Thiếu Nhi Tân Quy múa "Con Tàu Đức Tin" nhân khai giảng năm học mới 2013 - 2014 ngày 01.09.2013

Video khác