(Mt 24,42)

"Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến."
bg-banner

Dã Ngoại Vũng Tàu 2016

Thứ bảy 03/09/16 7:42 AM - Xuân Hiếu

Thiếu nhi khối Thêm Sức và Bao Đồng dã ngoại vũng tàu ngày 30-31.07.2016

Video khác