(Mt 5,17)

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."
bg-banner

Giao Lưu Với Mái Ấm Lái Thiêu

Chủ nhật 26/05/13 21:53 PM - Phêrô Trần Kim Ngân

Clip giao lưu với Mái Ấm Dân Tộc Lái Thiêu tại Gx Tân Quy ngày 19.05.2013

Video khác