(Ep 1,4)

"Trong Ðức Ki-tô, Người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ."
bg-banner

Giáo Lý Viên Mừng Bổn Mạng 2016

Thứ hai 25/04/16 14:45 PM - Xuân Hiếu

Bổn mạng GLV nhân ngày lễ Chúa Chiên Lành (17.04.2016)

Video khác