(Mt 7,12)

"Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta."
bg-banner

Khối Thêm Sức Cắm Trại 2016

Thứ hai 04/04/16 5:22 AM - Xuân Hiếu

Khối Thêm Sức Cắm Trại nhân ngày lễ Phục Sinh ngày 27.03.2016 với chủ đề "Ánh Sáng Muôn Dân"

Video khác