(Ga 13,16)

"Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi."
bg-banner

Khối Thêm Sức và Bao Đồng Cắm Trại 2017

Thứ năm 27/04/17 14:58 PM - Xuân Hiếu

Khối Thêm Sức và Bao Đồng cắm trại ngày 15-16.04.2017

Video khác