(Ga 4,34)

"Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người."
bg-banner

Múa Bắc Kim Thang

Thứ sáu 05/05/17 14:28 PM - Quốc Dũng

Tiết mục múa "Bắc Kim Thang" do các A.C GLV-PT trình diễn trong ngày trại Thêm Sức và Bao Đồng 09.04.2017

Video khác