(Gc 4,6)

"Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."
bg-banner

Tết Đến Rồi

Chủ nhật 28/02/16 19:09 PM - Xuân Hiếu

Văn nghệ xuân "Tết Đến Rồi" ngày 14.02.2016

Video khác