(Lc 6,36)

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ."
bg-banner

Thêm Sức và Bao Đồng Cắm Trại 2013

Thứ sáu 07/06/13 14:08 PM - Xuân Hiếu

Khối Thêm Sức và Khối Bao Đồng cắm trại từ ngày 01 đến 02.06.2013 tại Gx Tân Quy

Video khác