(Rm 7,19)

"Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm."
bg-banner

Trung Thu 2013 - Phần 1

Thứ ba 01/10/13 23:09 PM - Xuân Hiếu

Tiết mục múa hiện đại "Vũ Điệu Dưới Trăng" vào ngày trung thu 19.09.2013

Video khác