(Mt 5,9)

"Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa."
bg-banner

Vui Công Viên Nước 2013

Thứ hai 12/08/13 22:20 PM - Phêrô Trần Kim Ngân

Thiếu nhi Giáo xứ Tân Quy (khối Khai Tâm và Rước Lễ) vui chơi Công Viên Nước Củ Chi 04.08.2013.

Video khác