(Mt 5,18)

"Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành."
bg-banner

Các Đẳng Linh Hồn

Thứ bảy 02/11/13 14:16 PM - Sưu Tầm

Video khác