(Mt 7,16)

"Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai."
bg-banner

Chúa Kitô Vua

Thứ hai 25/11/13 8:49 AM - PeterDoPhuong

Video khác