(Mt 5,7)

"Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương."
bg-banner

Một Chúa Ba Ngôi

Thứ sáu 17/06/11 13:43 PM - Xuân Hiếu

Một Chúa Ba Ngôi

Video khác