(Mc 9,42)

"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn."
bg-banner

Sứ Mạng Truyền Giáo

Thứ năm 01/09/11 23:19 PM - Xuân Hiếu

Slide Show Sứ Mạng Truyền Giáo

Video khác