(Ga 15,13)

"Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình."
bg-banner

Tổng Lãnh Thiên Thần

Thứ bảy 01/10/11 22:01 PM - Xuân Hiếu

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Gabriel - Raphael

Video khác