(Ep 1,4)

"Trong Ðức Ki-tô, Người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ."
bg-banner

Bế Mạc Tháng Hoa 2017

Thứ bảy 10/06/17 13:17 PM - Xuân Hiếu

Các em Thiếu nhi Tân Quy thực hiện ngày 25.05.2017

Video khác