(Mt 5,14)

"Chính anh em là ánh sáng cho trần gian."
bg-banner

Dâng Hoa Tuần Ba Tháng Năm 2017

Thứ bảy 20/05/17 8:17 AM - Xuân Hiếu

Thiếu nhi Giáo xứ Tân Quy dâng hoa ngày 18.05.2017

Video khác