(1Cor 2,11)

"Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa."
bg-banner

Dâng Hương Tháng Năm 2017

Thứ bảy 13/05/17 11:52 AM - Xuân Hiếu

Thiếu nhi Tân Quy dâng hương ngày 11.05.2017

Video khác