(Mt 5,13)

"Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng."
bg-banner

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2016

Thứ sáu 27/01/17 13:58 PM - Kim Ngân

GLV và Thiếu Nhi Giáo xứ Tân Quy diễn hoạt cảnh giáng sinh ngày 24.12.2016

Video khác