(Gc 4,6)

"Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường."
bg-banner

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2018

Thứ năm 27/12/18 23:28 PM - Tran Ngan

Giáo lý viên và các em thiếu nhi Tân Quy diễn ngày 24.12.2018

Video khác