(Gc 5,15)

"Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha."
bg-banner

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2019

Thứ tư 30/11/-1 0:00 AM - Thành Hưng

Giáo lý viên và các em thiếu nhi Tân Quy diễn ngày 24.12.2019

Video khác