(1Ga 1,9)

"Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính."
bg-banner

Lãnh Bí Tích 2017

Thứ bảy 22/07/17 7:18 AM - Minh Thiên

Đức Cha Phụ Tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng ban Bí tích ngày 17.07.2017

Video khác